Vår ambition är att kontinuerligt utvärdera YOMI och dess effekter vetenskapligt. Dels för att kunna förbättra de olika programmen i YOMI, men även för att på ett tydligare och mer grundat sätt kunna uttala oss om på vilket sätt YOMI är hjälpsamt, för vem och för vilka problem. 

Studie 1: Grundprogrammet, YOMI Yin, har testats i en randomiserad kontrollerad studie som undersökte effekten av programmet på deltagarnas upplevda nivåer av stress, oro och mindfulness. Resultaten visade att deltagarna, efter att de genomgått det fem veckor långa programmet, blev avsevärt mindre stressade och oroliga, samtidigt som de upplevde sig vara mer mindful i termer av att öka sin grad av medvetet agerande, icke-dömande och att inte reagera lika automatiskt på vardagliga situationer. Studien visade även att den stora delen av dessa resultat höll i sig fem veckor efter att deltagarna avslutat programmet. Studien finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Anxiety, Stress and Coping.

Studie 2: Under våren 2016 genomfördes två nya studier på YOMI. Den första studien genomfördes i samarbete med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus och innefattar YOMI Yin som jämfördes dels mot en grupp som fick genomgå samma yinyogaprogram som i YOMI Yin, men utan psykoedukationen och mindfulnessövningarna, dels mot en kontrollgrupp som inte fick någon intervention. Resultatet visade att både YOMI- och yogagruppen fick signifikant sänkta nivåer av adrenomedullin (ADM), en biomarkör som tros vara viktig för att predicera så kallade non-communicable diseases, som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Båda grupperna sov bättre och fick sänkta ångestnivåer. Men till skillnad från yogagruppen så mådde YOMI-gruppen efter interventionen bättre, vilket syntes på deras sänkta nivåer av upplevd stress och depressiva symtom. Artikeln är publicerad i PLOS One och finns att läsa HÄR

Studie 3: Den andra studien genomfördes i samarbete med Lunds Universitet och testade effekterna av en vidareutveckling av grundprogrammet - YOMI work - som tagits fram tillsammans med leg. psykologerna Emilia Kristiansson och Sofia Lundahl. YOMI work är inriktat mot stress och effektivitet på arbetet och således lämpar sig för organisationer som upplever hög grad av stress hos sina medarbetare. Även denna studie visade på goda resultat för deltagarna som genomgick YOMI Work. Artikeln är i just nu under bearbetning.

Studie 4: Just nu, 2018, pågår en studie i samarbete med Lunds Universitet och Yogobe, där effekterna av online-versionen av YOMI Yin testas. Det finns ett enormt stort intresse att delta i liknande studier - hundratals människor anmälde sig som frivilliga att delta inom de första timmarna när rekryteringen öppnade. I skrivande stund håller deltagarna på att genomgå programmet och vi inväntar kommande resultat. 

Håll utkik här för uppdateringar om nya resultat från aktuella forskningsstudier.