Vi hjälper människor att må bättre med           psykologi, yoga och mindfulness.

 

YOMI är ett psykologföretag som förutom att erbjuda psykologisk behandling, handledning, föreläsningar och konsulttjänster har utvecklat den vetenskapligt beprövade manualbaserade YOMI-metoden som kombinerar psykologisk teori med yoga- och mindfulnesspraktik. YOMI-metoden riktar sig mot människor som upplever olika former av svårigheter i sin vardag och önskar hitta bättre sätt att ta hand om sig själva.

YOMI har utvecklats och drivs av de legitimerade psykologerna Frida Hylander och Maria Johansson. Förutom sin psykologkompetens är Frida och Maria sedan flera år verksamma som yogalärare. Det är just kombinationen av psykologi, yoga och mindfulness som utgör grunden i YOMI.  

YOMI har utvärderats i flera vetenskapliga studier i samarbete med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. De resultat vi hittills fått fram visar att de personer som genomgått grundprogrammet YOMI Yin sänkte sina nivåer av upplevd stress och oro signifikant. 

 
 
fridagodesstwist.jpg

YOMI -programmen

Nu finns våra program YOMI Yin och YOMI Recover i online-format så att du som upplever stress och oro, utmattning eller långvarig smärta och som önskar få ett bättre självomhändertagande, kan praktisera YOMI hemma framför datorn. Kurserna sträcker sig över 10 veckor och ges ut i samarbete med Yogobe. Läs mer om programmen HÄR och klicka HÄR för att köpa kursen.

Händer just nu på YOMI

Med start 1 augusti 2019 tar YOMI AB över yogastudion Raja Yoga Lund i centrala Lund. I tillägg till den befintliga yogastudion kommer verksamheten utökas med psykoterapi-mottagning och en ökad utbildnings- och föreläsnings-verksamhet.

YOMI lanserar dessutom två nya online-program på Yogobe: YOMI Recover och YOMI Yang. Läs mer