OLIKA TERAPIFORMER

Vi är vana vid att möta människor med olika typer av svårigheter som ångest, depression, stress, utmattning, fobier, panikångest, relationella problem, tvångssyndrom och PTSD.

Vi arbetar utifrån en KBT-grund, med inriktning mot ACT (Acceptance and commitment therapy) och CFT (Compassionfokuserad terapi). Det innebär att vi alltid utgår från det du önskar få hjälp med och sen arbetar med att kartlägga på vilket sätt din aktuella situation blir problematisk för att kunna hitta mer välfungerande sätt att hantera såväl inre som yttre problem. I det jobbet tar vi ofta hjälp av att hitta en ökad acceptans, en större självmedkänsla och att uppbringa mod att möta det du vanligen undviker.