Om Mindfulness

Mindfulness härstammar från början från buddhismen och är en uråldrig meditationsmetod, men även en vägledning i livet som betonar nuet; det närvarande ögonblicket. Nuet och det närvarande ögonblicket är nämligen det vi går miste om när vi regelmässigt är upptagna med att antingen planera eller oroa oss inför framtiden. Eller med att återuppleva, gräma oss eller romantisera det förflutna.

Olika sätt att beskriva mindfulness

            ·  Mindfulness är ett särskilt sätt att rikta uppmärksamheten, med avsikt i ögonblicket, utan att värdera det som vi                            uppmärksammar.

            ·  Mindfulness handlar om att vara här och nu. Du förankrar dig i nuet genom att medvetet uppmärksamma din egen                          andning, din kropp och allting du ser omkring dig just nu.

            ·  Mindfulness är både en attityd och en teknik. Det är både ett sätt att se på sin tillvaro och tekniken för att förhålla sig                  på ett öppet och accepterande sätt gentemot sig själv och det man möter i sin omgivning.

I YOMI definierar vi mindfulness som ”att vara närvarande i varje givet ögonblick, medan vi intar ett icke-dömande, utforskande, tålmodigt förhållningssätt medan vi är medvetna om våra tankar, känslor och kroppsliga sensationer, vilket möjliggör kultiverandet av medkänsla och acceptans gentemot oss själva och andra”.  

Kort sagt innehåller denna definition av mindfulness två delar:

  • Att vara medvetet närvarande, medveten om sina tankar, känslor och kroppsliga sensationer.
  • Att inta ett icke-dömande, accepterande och medkännande förhållningssätt gentemot sig själv och andra.

Mindfulness handlar i hög grad just om att acceptera verkligheten som den är, för att sedan med acceptansens utgångspunkt bestämma oss för om vi ska göra något åt situationen eller om vi ska låta den vara som den är. Den gör att vi slutar älta, att vi kommer vidare. Det är först när vi accepterar verkligheten som verkliga förändringar blir möjliga. Man kan se mindfulness som en form av träning som består i att rikta uppmärksamheten på det vi vill och behålla den. Det svåra är just detta att behålla den. Vi riktar alla uppmärksamheten medvetet någon gång, men att uppmärksamma när den far iväg och föra den tillbaka till nuet, det är det svåra! Ju oftare vi tränar, desto längre kan vi behålla uppmärksamheten på det vi önskar – på det liv vi lever precis här och nu. Själva utmaningen i mindfulnessträningen ligger i att återvinna nuet, detta enda ögonblick vi har att ägna vår uppmärksamhet, för att i förlängningen att utvecklas, leva, växa, uttrycka våra känslor och hitta mer funktionella sätt att ta hand om oss själva.

 

Om den psykologiska grunden i YOMI

 

Om yoga