Om Yoga

Yogan utvecklades i Indien för tusentals år sedan och har efter hand spridit sig över världen. Idag hittas den genom en mängd olika uttryck och stilar, från mer fysiskt utmanande till mer meditativa former.

I YOMI definierar vi yoga som det medvetna utförandet av fysiska rörelser, medan man observerar sin andning, sina kognitiva, emotionella och kroppsliga sensationer med en accepterande attityd. Det innebär enkelt sagt att vi, när vi utför yoga strävar efter att vara medvetet närvarande i utförandet av de fysiska rörelserna och dessutom anlägga en accepterande attityd till det man gör och det man upplever. 

Ordet yoga är sanskrit och betyder ungefär ”förening”, eller ”att binda samman”. I hatha yoga, som är den fysiska formen av yoga, handlar detta om att binda samman två motsatta krafter; ha (solen) och tha (månen). Dessa krafter representeras i den taoistiska traditionen av yin och yang. Yin står för det som är långsamt, oföränderligt och svalt, det som kontraherar och rör sig inåt. Yang representerar det som är föränderligt, kraftfullt, rörligt, hett och snabbt, det som genererar och är kreativt. I psykologiska och fysiologiska termer kan vi när vi pratar om yin referera till ett påslag av det parasympatiska nervsystemet; den del av nervsystemet som förbereder kroppen för vila och återhämtning. Yang representeras av det sympatiska nervsystemet, det vill säga den delen av nervsystemet som förbereder kroppen för aktivitet och förändring.

I vårt grundprogram, YOMI yin, praktiserar vi det som kallas för Yinyoga, vilket är en lugn, meditativ form av yoga där varje position hålls still i 3-5 minuter, helt enkelt för att lyfta fram yinelementet, eller med fysiologiska termer för att aktivera det parasympatiska nervsystemet. 

Fysiologiskt sett brukar man tala om överkroppen och musklerna som mer yang eftersom de är mjukare och rörligare, medan underkroppen och skelettet är yin då det är hårdare och mindre rörligt. Det som omsluter muskler, skelett och organ kallas bindväv/fascia, och det är denna vi i yinyogan riktar oss emot och arbetar med.

 

Om den psykologiska grunden i YOMI

 

Om mindfulness