YOMI utvecklades av psykologerna Frida Hylander och Maria Johansson genom att systematiskt knyta samman psykologisk kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik för att skapa en metod som skulle vara hjälpsam för människor att kunna hantera svårigheter såsom stress och oro i sin vardag. YOMI testades första gången 2012 i en randomiserad, kontrollerad studie för att undersöka huruvida den kunde hjälpa personer att bli mindre stressade och oroliga. När studien gav över förväntan goda resultat föddes önskan om att arbeta vidare med YOMI, både för att kunna forska mer på och vidareutveckla metoden och för att låta fler människor ta del och bli hjälpta av den. Mer om tanken bakom YOMI kan du läsa under Om oss.

Grundprogrammet i YOMI, YOMI Yin, består av tio sessioner som ges antingen två gånger i veckan under fem veckor eller en gång i veckan under tio sessioner. Varje session består av teoretiska inslag grundade i psykologisk kunskap, kombinerat med mindfulnessövningar och yinyogapraktik. Varje session följer olika teman i vilka vi fördjupar oss. Exempel på teman är "Observation och andning", "Tillämpning av acceptans" och "Självomhändertagande". På så sätt får du som deltagare både möjlighet att fördjupa din teoretiska kunskap samtidigt som du direkt på plats får omsätta dessa kunskaper praktiskt. På så vis får du en möjlighet att utforska dina egna tankar, känslor och kroppsliga reaktioner för att sedan steg för steg hitta ett mer accepterande, medkännande och självomhändertagande förhållningssätt till dig själv.

Syftet med YOMI är att hjälpa deltagarna att hitta sätt att bättre ta hand om sig själva, med hjälp av de verktyg som psykologi, yoga och mindfulness kan erbjuda. Snarare än att ge en exakt ordinering för hur människor ska förändra sin vardag ligger tyngdpunkten på att lära sig känna igen och acceptera sina egna behov och resurser, för att hitta ett mer funktionellt sätt att förhålla sig till dessa. Vill du läsa mer om teorin bakom respektive grundfält i YOMI är du välkommen att klicka på länkarna nedan.  

 

 

 

Forskning på YOMI

 

Om den psykologiska grunden i YOMI 

 

Om mindfulness 

 

Om yoga