PSYKOLOGTJÄNSTER

Förutom psykologisk behandling erbjuder vi en rad andra psykologtjänster. Kontakta oss på kontakt@yomi.nu för att få veta mer.

Föreläsningar

Vi föreläser gärna och ofta, vanligen på teman som rör stress, ångest, kopplingen mellan psykologi och yoga, arbetsmiljö och sömnsvårigheter. Frida är medgrundare av Klimatpsykologerna och en ofta anlitad föreläsare på olika evenemang och projekt med fokus på klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågorna.

Handledning

Vi handleder regelbundet personalgrupper, framförallt utifrån beteendeanalys, med fokus på att hjälpa grupperna göra mer av vad som fungerar väl och skapa en djupare förståelse för vilka beteenden de önskar förändra.

Utbildningar

På förfrågan sätter vi ihop kortare utbildningar på allt från en halvdag till flera heldagar. Fokus för utbildningar kan exempelvis vara Klimatpsykologi, Arbetsmiljö, Stress och utmattning eller Att ta hjälp av yoga och mindfulness för att öka välmåendet.