Namaste.png

Om Sofia Lundahl

Yrke: Legitimerad psykolog, certifierad yogalärare

Utbildning: Utbildad psykolog vid Lunds Universitet och Sydney University. Utbildad inom både KBT och PDT.

Utbildning och erfarenhet inom yoga: Grundutbildning Hatha/traditionell yoga vid Wise Living Yoga Academy i Chiang Mai Thailand (del av Yogainstitutet i Mumbai), Yin Yoga utbildning vid Power Living i Sri Lanka med Duncan Peak, Keenan Krisp och Emma Burridge. Även deltagit i utbildningar och workshops för bl a Sofie Ringsten, Johanna Andersson, Ulrica Norberg, Simon Krohn m.fl.

Gör om dagarna: Arbetar som psykolog på Walid Psykologkompetens i Sundsvall. Bedriver bl a individual-, grupp- och parterapier utifrån KBT, med inslag av ACT, CFT och mindfulness. Handleder även personalgrupper. Föreläser och håller utbildningar, främst om mindfulness. Leder yogaklasser och kurser på Yogashala i Sundsvall. Har varit med och utvecklat YOMIwork och bedriver kurser i YOMI.

Om Maria Elmfeldt Öhrskog

Yrke: Legitimerad psykolog & Legitimerad Psykoterapeut (KBT). Certifierad yogalärare

Utbildning: Psykolog och Psykoterapeututbildning vid Stockholms Universitet. Specialist inom Klinisk psykologi. Vidare flertal fördjupningsutbildningar inom Acceptance Comittment Therapy (ACT) samt Compassion Fokuserad Terapi (CFT) vid Karolinska Institutet

Utbildning och erfarenhet inom yoga: Grundutbildning Certifierad Hathayogalärare, Yogayama, RYT 200 enligt Yoga Alliance. Fördjupningsutbildning, Yogayama: Yin Yoga med Sofie Ringsten, Pranayama och meditation med Sara Granström; Restorative med Sarah Jonsson Fördjupningsutbildning Atmajyoti: Pranayama med Sudhir Tiwari

Gör om dagarna: Maria arbetar som psykolog på Riddargatans Psykologer i Stockholm med speciellt fokus utifrån oro/ångest samt stressrelaterad problematik.
Hon håller Workshops kring ACT, CFT i kombination med Yoga. Maria har en grund utifrån KBT, men arbetar alltmer utifrån metoder kopplat till Acceptans och Livsvärderingar (ACT) samt Compassion (CFT). Dessa metoder har många inslag av
östasiatisk filosofi och förhållningssätt och blir därför ett bra komplement till Yogan. Vidare håller Maria Yin- och Restorative klasser på YogiMel på Lidingö.

IMG_8360.jpg