yomiprogrammen

YOMI-metoden bryggar samman psykologisk kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik för att hjälpa människor att ta väl hand om sig själva och må bättre. Det finns fyra program som riktar sig mot olika typer av svårigheter. Två (snart tre) av dessa finns även i online-format och går att köpa via hälsoplattformen Yogobe. YOMI-programmen ges även regelbundet på plats, både i vår huvudstudio i Lund och via samarbetspartners i bland annat Stockholm och Uppsala.
(I de fall dina psykiska besvär påverkar dig påtagligt bör du alltid kontakta din vårdcentral för bedömning av läkare eller psykolog.)

YOMI Yin - grundprogrammet i YOMI som består av 10 sessioner. Syftar till att hjälpa deltagarna sänka sina nivåer av oro och stress. Riktar sig till dig som privatperson, men kan även erbjudas till organisationer vars medarbetare upplever stress och oro. Finns i online-format via Yogobe, som möjliggör för dig att genomföra programmet hemma framför datorn.

YOMI Work - en vidareutveckling av YOMI Yin. Består av 10 sessioner och riktar sig till organisationer vars medarbetare upplever hög stress och svårigheter att hitta fokus på arbetet. 

YOMI Recover - består av 10 sessioner och riktar sig mot dig som har eller har haft utmattning eller som lever med långvarig smärta. Genom programmet lär du dig att hitta en högre grad av självmedkänsla, acceptans och ett mer flexibelt och välgörande förhållningssätt till dig själv och de svårigheter du upplever. I programmet använder vi oss av Flow & Restore-yoga som hjälper till att både utmana fysiskt och hjälpa kroppen att slappna av fullkomligt.
Finns i online-format via Yogobe, som möjliggör för dig att genomföra programmet hemma framför datorn.

YOMI Yang - består av 10 sessioner och riktar sig mot dig som känner dig nedstämd eller deprimerad. Genom programmet lär du dig staka ut en tydligare riktning i livet, förhålla dig på ett mer gynnsamt sätt till dina tankar och känslor, aktivera dig med meningsfulla aktiviteter och vara snällare mot dig själv. I programmet använder vi oss av fysisk Yang-yoga som hjälper till att aktivera kroppen och sinnet.
Kommer i online-format via Yogobe under hösten 2019.

YOMI Workshops - vi presenterar gärna YOMI i kortare format, som halv- och heldagsworkshops. Syftet beror här på beställningen, men kan handla om att ge en introduktion till ett bättre självomhändertagande med hjälp av YOMI, erbjuda psykologisk kunskap om stress och oro varvat med praktiska övningar i stresshantering, eller låta deltagarna få ta del av enstaka sessioner i YOMI-programmet. 

 

Vill du veta mer om de tjänster vi erbjuder, ha prisuppgifter eller har några andra frågor eller funderingar? Kontakta oss genom att skicka ett mail till kontakt@yomi.nu eller fyll i kontaktformuläret nedan. 

Namn *
Namn